Selamat Tahun Baru 2012 - Sugeng Warso Enggal 2012Photobucket


      " Amblesing sang pratonggo pati ing imbang kulon nguntabake purnaning taun 2011.Sireping candhikolo bakal mbukak warono ing taun anyar 2012.Sinartan pengajap mugo - mugo lumakuni dino - dino ing taun anayar iki luwih becik sarto kebak dening kabungahan tinimbang sakdurunge ".     
     Wong Jawa mengucapkan Selamat Tahun Baru 2012.Sugeng Warso Enggal 2012.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa