Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Ora Sido Nganggur




Tri Anggoro : " Lek, tibak'e tenan sing tak omongke 5 sasi kepungkur mbiyen kae "
Mas Agung  : " Sing endi to, Lek "
Tri Anggoro : " Wah wis lali yo...?iku lho bab cerita lucu "
Mas Agung  : " Cerita Lucu sing endi to, Lek? "
Tri Anggor   : " Iku lho bab Mas Sunoto Agung Wibowo sing saiki jarang gawe naskah cerita lucu "
Mas Agung  : " Ooo...sing dirembug awak'e dewe naliko tanggal 28 februari 2013 sasi kepungkur to, Lek? "
Tri Anggoro : " Iyo, Lek..."
Mas Agung  : " Ono bab anyar sing wigati po? "
Tri Anggoro : " Tibak'e tenan Mas Sunoto Agung Wibowo ndwe pakaryan anyar meneh, Lek "
Mas Agung  : " Lha ayak awak'e dewe jarang tampil ning kene, lha terus piye nasibe awak'e dewe, Lek ? "
Tri Anggoro : " Ojo sumelang, jebule Mas Sunoto Agung Wibowo ki yo sih eling karo awak'e dewe "
Mas Agung  : " Kamsude...eh maksude ? "
Tri Anngoro : " Pakaryane Mas Sunoto Agung Wibowo sing anyar iku yo meh mirip koyok label cerita lucu ning kene, Lik "
Mas Agung : " Wah, wis jelas nek awak'e dewe ra bakal dinggo meneh, Lek "
Tri Anggoro : " Ojo cilik ati sik, jebule Mas Sunoto Agung Wibowo ki priyayine apik'an "
Mas Agung  : " Kok iso ?"
Tri Anggoro : " Ning pakaryane sing anyar awak'e dewe jebule isih dilibatke, Lek "
Mas Agung : " We lha, tenane ? "
Tri Anggoro : " Iyo, awak'e dewe dipasrahi ngemban tugas minongko dadi tokoh ning label Obrolan Jawa, sing crita skenarione yo meh mirip karo Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa iki, Lek, yoiku Cerita Humor Jawa! "
Mas Agung : " Berarti awak'e dewe isih tetep iso makaryo yo, Lek, ora sido nganggur "
Tri Anggoro : " Yo mesthine ngono...oh iyo, Lek ning label Obrolan Jawa, sing iso diakses soko alamat situse Kang Sun's Blog, kanthi alamat url http://blog-kangsun.blogspot.com iku awak'e dewe wis dijatah ngisi peran lakon dewe - dewe, aku dadi Lik Paijo kowe dadi Kang Sun "
Mas Agung  : " Ngono..."
Tri Anggoro : " Iyo, sih kepenak to awak'e dewe? "
Mas Agung  : " Iyo, Alhamdulillah nek ngono, Lek..."
Tri Goro      : " Yo wis, Lek nek ngono aku tak bali dhisik "
Mas Agung : " Iyo..iyo..yo wis kono..Eh berarti kowe mengko mrene meneh, Lek? "
Tri Goro     : " Lho lah pow? "
Mas Agung : " Lha jaremu bali dhisik. "
Tri Goro     : " Hayaaah acak meneh..."
Mas Agung : " Hahahaha,...reflek, oh iyo karo awak'e dewe sinau nambah kawruh boso jowo, Lek!!! "
Tri Anggoro : " Siaaaap..."

Cerita tentang Nganggur yang sebelumnya ini bisa dibaca disini : Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa ; Nganggur .Sedangkan tokoh baru yang telah dibuat yakni Lik Paijo dan Kang Sun dalam label Obrolan Jawa, bisa dilihat disini : Cerita Humor Jawa


Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Nganggur




Tri Goro      : Lek, Mas Sunoto kok saiki jarang gawe naskah cerita lucu yo?
Mas Agung : Mboh yo, opo mungkin lagi sibuk yo?
Tri Goro     : Yakne yo bener lagi sibuk ...tapi sibuk opo yo?
Mas Agung : Wahh berarti yo rugi dewekne, Lek....tuwas ngontrak awak'e dewe dadi tokoh Cerita Lucu nek kene
Tri Goro     : Halaahh,...koyok tenanan ae, nganggo kontrak - kontrak'an barang ki
Mas Agung : Mben kethok rodo' profesional sithik ngono lho,Lek,haha...!!!
Tri Goro     : Nak jarang gawe naskah cerita lucu, yo alamat awak'e dewe jarang kethok metu nk label Cerita lucu iki no,Lek?
Mas Agung : Yo mesthine ngono
Tri Goro     : Lha terus awak'e dewe piye,Lek?
Mas Agung : Sementara yo nunggu kabar soko Mas Sunoto Agung Wibowo selaku admin Wong Jawa
Tri Goro     : Ngono yo,Lek?
Mas Agung : Lha iyo no...meh ngopo meneh?
Tri Goro     : Podho ndungo wae,Lek awak'e dewe, mugo - mugo Mas Sunoto AW ndwe pakaryan anyar sing tetep melibatkan kita berdua, Lek!
Mas Agung : Iyo,Lek...mugo - mugo ae, Amiin...!!!
Tri Goro     : Yo wis, Lek aku tak bali dhisik
Mas Agung : Iyo..iyo....Eh berarti kowe mengko mrene meneh, Lek?
Tri Goro     : Lah pow?
Mas Agung : Lha jaremu bali dhisik.
Tri Goro     : Hayaaah acak...
Mas Agung : Hahahaha,...reflek!!!

( Ono Candhak'e...)

Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Sepur Isin


Mas Agung karo Tri Goro pancen bedo sak kabehane, Mas Agung senengane ngoleksi gambar Bass Gitar, dene Tri Goro luwih seneng karo sing jenengane sepur.Mulo, angger ditakoni bab sepur Tri Goro akeh mudhenge.

Mitos Tentang Presiden RI, Haruskah Selalu Orang Jawa?




Dikotomi Jawa dan Non-Jawa kembali mengemuka seiring munculnya para elite politik dalam bursa Pilpres 2014.Menariknya, mayoritas bangsa ini masih meyakini bahwa tahta kepresidenan hanya bisa dijabat oleh Wong Jawa.Mengapa ?

Isi perjanjian antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan yang disaksikan oleh Sunan Kalijaga tampaknya masih membekas di benak orang jawa.Secara turun temurun antar generasi menceritakannya secara tutur - tinular.Faktanya, memang Presiden RI mayoritas keturunan raja - raja jawa.Berikut adalah data satu versi yang dikutif dari sumber http://id.shvoong.com

Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Fatwa MUI Bahwa Rokok Itu Haram


Tri Goro      : Lek, jarene MUI rokok iku haram?menurutmu piye kuwi, setuju pora?Nak tak amati kowe ki ketone yo seorang yang rodo religius, mesthine PRO karo MUI
Mas Agung : Yo jelas no setuju, Cah kene kok...!!!
Tri Goro     : Lha rak tenan...

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa