Araning Swarane Kewan, Sebutan Atau Penamaan Suara Hewan Dalam Bahasa Jawa
- Swarane Asu = Njeguk
- Swarane Banyak = Pating Krengah
- Swarane Babon = Petok Petok
- Swarane Bebek = Kwek Kwek
- Swarane Cecak = Ngecek
- Swarane Dara = Mbekur
- Swarane Gareng = Ngrengeng pung
- Swarane Gajah = Ngempret
- Swarane Gangsir = Ngethir
- Swarane Gemak = Ngelung
- Swarane Jaran = Mbeker
- Swarane Jangkrik = Ngerik
- Swarane Jago = Kluruk
- Swarane Lamuk = Nging Nging
- Swarane Macan = Mbaung
- Swarane Merak = Nyengungong
- Swarane Menco = Ngoceh
- Swarane Sapi = Mbengah
- Swarane Tikus = Cit Cit
- Swarane Singo = Nggero
- Swarane Ulo = Ngeses
- Swarane Wedhus = Ngembek
- Swarane Jalak Ngoceh
- Swarane Kebo = Ngowek
- Swarane Kethek = Mere
- Swarane Kidang = Mbekik
- Swarane Kombang = Mbrengengeng
- Swarane Kodhok = Ngorek
- Swarane Kuthuk = Ngiyik Ngiyik
- Swarane Kucing = Ngeong
- Swarane Kitilang = Ngoceh
- Swarane Kutut = Manggung
 

1 komentar:

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa