Araning Mangane Kewan, Sebutan Atau Penamaan Cara Makan Hewan Dalam Bahasa Jawa
- Mangane Asu = Nocok
- Mangane Babi = Nocok
- Mangane Boyo = Nyaplok
- Mangane Buto = Mbadog
- Mangane Diyu = Mbadog
- Mangane Celeng = Nggogos
- Mangane Glathik = Nisil
- Mangane Kethek = Ngemil. Ngrokokoti
- Mangane Kebo = Nggayemi, Nyenggut
- Mangane Sapi = Nggayemi, Nyenggut
- Mangane Singo = Mangsa
- Mangane Manuk = Nucuk, Nothol
- Mangane Macan = Nggaglak
- Mangane Tikus = Ngrikiti
- Mangane Ulo = Nguntal
- Mangane Wedhus = Nggayemi, Nyenggut

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa