Araning Tingkahe Kewan, Sebutan Atau Penamaan Tingkah Laku Kebiasaan Hewan Dalam Bahasa Jawa
- Asu = Nyathek
- Boyo = Nyamber, Nyarap
- Babon = Memeti, Nladung
- Bebek = Nyosor, Mbondholi
- Celeng = Nggandhil, Nyronggot
- Doro = Kalangan
- Iwak = Nylurut
- Jago = Nladung, Mendel
- Jaran = Nyepak, Mbrakot
- Kidang = Nggayor
- Kebo = Nyundhang
- Kutuk = Milar
- Kucing = Nyakar
- Lele = Matil
- Manuk = Nyamber
- Macan = Nubruk
- Sapi = Nyundhang, Nyepak
- Tawon = Ngentup
- Tikus = Nacah, Ngrikiti
- Ulo = Nguntal, Nyembur
- Wedhus = Mbijing

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa