Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Ora Sido Nganggur
Tri Anggoro : " Lek, tibak'e tenan sing tak omongke 5 sasi kepungkur mbiyen kae "
Mas Agung  : " Sing endi to, Lek "
Tri Anggoro : " Wah wis lali yo...?iku lho bab cerita lucu "
Mas Agung  : " Cerita Lucu sing endi to, Lek? "
Tri Anggor   : " Iku lho bab Mas Sunoto Agung Wibowo sing saiki jarang gawe naskah cerita lucu "
Mas Agung  : " Ooo...sing dirembug awak'e dewe naliko tanggal 28 februari 2013 sasi kepungkur to, Lek? "
Tri Anggoro : " Iyo, Lek..."
Mas Agung  : " Ono bab anyar sing wigati po? "
Tri Anggoro : " Tibak'e tenan Mas Sunoto Agung Wibowo ndwe pakaryan anyar meneh, Lek "
Mas Agung  : " Lha ayak awak'e dewe jarang tampil ning kene, lha terus piye nasibe awak'e dewe, Lek ? "
Tri Anggoro : " Ojo sumelang, jebule Mas Sunoto Agung Wibowo ki yo sih eling karo awak'e dewe "
Mas Agung  : " Kamsude...eh maksude ? "
Tri Anngoro : " Pakaryane Mas Sunoto Agung Wibowo sing anyar iku yo meh mirip koyok label cerita lucu ning kene, Lik "
Mas Agung : " Wah, wis jelas nek awak'e dewe ra bakal dinggo meneh, Lek "
Tri Anggoro : " Ojo cilik ati sik, jebule Mas Sunoto Agung Wibowo ki priyayine apik'an "
Mas Agung  : " Kok iso ?"
Tri Anggoro : " Ning pakaryane sing anyar awak'e dewe jebule isih dilibatke, Lek "
Mas Agung : " We lha, tenane ? "
Tri Anggoro : " Iyo, awak'e dewe dipasrahi ngemban tugas minongko dadi tokoh ning label Obrolan Jawa, sing crita skenarione yo meh mirip karo Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa iki, Lek, yoiku Cerita Humor Jawa! "
Mas Agung : " Berarti awak'e dewe isih tetep iso makaryo yo, Lek, ora sido nganggur "
Tri Anggoro : " Yo mesthine ngono...oh iyo, Lek ning label Obrolan Jawa, sing iso diakses soko alamat situse Kang Sun's Blog, kanthi alamat url http://blog-kangsun.blogspot.com iku awak'e dewe wis dijatah ngisi peran lakon dewe - dewe, aku dadi Lik Paijo kowe dadi Kang Sun "
Mas Agung  : " Ngono..."
Tri Anggoro : " Iyo, sih kepenak to awak'e dewe? "
Mas Agung  : " Iyo, Alhamdulillah nek ngono, Lek..."
Tri Goro      : " Yo wis, Lek nek ngono aku tak bali dhisik "
Mas Agung : " Iyo..iyo..yo wis kono..Eh berarti kowe mengko mrene meneh, Lek? "
Tri Goro     : " Lho lah pow? "
Mas Agung : " Lha jaremu bali dhisik. "
Tri Goro     : " Hayaaah acak meneh..."
Mas Agung : " Hahahaha,...reflek, oh iyo karo awak'e dewe sinau nambah kawruh boso jowo, Lek!!! "
Tri Anggoro : " Siaaaap..."

Cerita tentang Nganggur yang sebelumnya ini bisa dibaca disini : Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa ; Nganggur .Sedangkan tokoh baru yang telah dibuat yakni Lik Paijo dan Kang Sun dalam label Obrolan Jawa, bisa dilihat disini : Cerita Humor Jawa


2 komentar:

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa