Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Sepur Isin


Mas Agung karo Tri Goro pancen bedo sak kabehane, Mas Agung senengane ngoleksi gambar Bass Gitar, dene Tri Goro luwih seneng karo sing jenengane sepur.Mulo, angger ditakoni bab sepur Tri Goro akeh mudhenge.



Mas Agung : Lek, kowe kan senenganmu sepur...
Tri Goro     : Iyo, gene...?
Mas Agung : Nak aku kan senengane Bass Gitar
Tri Goro     : Iyo iyo lah hem...ra mbok dudohi aku yo ws ngerti!
Mas Agung : Iki ngene, ono pitakonan sing ono kaitane karo bab persepuran.
Tri Goro     : Hemm...
Mas Agung : Kiro - kiro kowe iso njawab pora ?
Tri Goro     : Ahli persepuran hare, pi ye to?
Mas Agung : Yo wis, okey...
Tri Goro     : Siapa Takut, rek ndang!
Mas Agung : Ngerti ra, kadhang - kadhang endhas sepur kae, lokomotive manggone ono mburi?
Tri Goro     : Iyo, ncene tau ngonangi aku
Mas Agung : Lha kuwi gene, Lek...njal tak pengen weruh jawabanmu!
Tri Goro      : Ngono kok pitakonan, yo ws jelas nk loko iku iso maju mundur mulo kadhang manggon ono mburi...piye to kowe ki, Lek?
Mas Agung : Lho..nak kuwi ncene aku yo wis reti!
Tri Goro     : Lha terus karepmu?
Mas Agung : Iki kan awak'e dewe dadi tokoh ning Blog Wong Jawa gaweane Mas Sunoto Agung Wibowo, dadi artikel terus diposting ning label Cerita Lucu Jawa, yo kudune jawabanmu sing marakke ngguyu to, Lek!Yo ojo formal ngono to ah hemm...
Tri Goro    : Hehe, iyo iyo, nak ora marakke ngguyu mengko rak yo dadi gak ono sing do koment ning Blog'ke Mas Sunoto yo, Lek!Dadi ora rame
Mas Agung : Iyo no, salah sijine iku barang, mulo iku jawabanmu kudu sing ora formal
Tri Goro     : Hehe, yo wis tak jawab sing ora formal..
Mas Agung : Piye ma?
Tri Goro     : Yen lokomotiv kae lagi tibo posisi ono mburi, sing jelas lagi nggowo penumpang sithik, dadi  lokone isin, madhep mburi...
Mas Agung : O ngono yo, Lek?
Tri Goro     : Iyo
Mas Agung : Yo wis lah masuk, iku yo rodo jawaban ora formal.Mboh lucu mboh ora kanggone sing moco, sing penting awak'e dewe wis ngayahi kewajiban ning kene, yo ra, Lek?
Tri Goro     : Nak ora lucu yo awak'e dewe ngguyu bareng to, Lek mben ketok rodo pantes ngono, Hahaha...!!!
Mas Agung : Hahaha...koplak kabeh!!!!


3 komentar:

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa