Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Fatwa MUI Bahwa Rokok Itu Haram


Tri Goro      : Lek, jarene MUI rokok iku haram?menurutmu piye kuwi, setuju pora?Nak tak amati kowe ki ketone yo seorang yang rodo religius, mesthine PRO karo MUI
Mas Agung : Yo jelas no setuju, Cah kene kok...!!!
Tri Goro     : Lha rak tenan...Karo ngetokke udude terus di sumet, karo klempas - klempus Mas Agung mangsuli pitakone Tri Goro

Mas Agung : Lha karone gene to, Lek?Ono opo emange?
Tri Goro      : ( Karo rodo' gumun Tri Goro takon meneh ) Lho...lha kok saikine malah kedhal kedhul ngono kowe to, Lek?
Mas Agung : Lho piye to, rumangsamu aku ki ngrokok po?
Tri Goro      : Wong yo wis jelas ngono kok, kedhal - kedhul ngekep rokok lha kok ngomong ora ngrokok..nalare terus kepriye?
Mas Agung : Jangan salah paham dulu, Lek...Ngene iki, aku ki yo termasuk salah sijine usaha dalam rangka memusnahkan rokok, lha wong jelas rokok iku haram.
Tri Goro     : Kok malah tambah gendheng aku yo, Lek sansoyo ra mudheng karep lan maksudmu!
Mas Agung : Saiki ngene...Nak arep ngebong Pabrik Rokok'e yo jelas mokal, sak Indonesia iku akeh cacahe pabrik rokok, yo pora?
Tri Goro     : Terus...?
Mas Agung : Iso - iso malah dicekel polisi nak wani ngobong pabrik.Arep ngobong warung sing dodol rokok yo semono ugo, podo wae.
Tri Goro      : Iyo masuk akal kuwi,... terusno!
Mas Agung  : Yo wis, akhire aku yo mung wani ngobong rokok negene iki mau!
Tri Goro      : Lha leh mu ngobong rek karo mbok sedhoti ngono, Lek?
Mas Agung  : Njajal pikir, rokok disumet ning nek ora disedhoti, opo yo ono genine, opo yo sido kobong?
Tri Goro      : Iyo yo, betul juga...
Mas Agung  : Lha iyo to...bener ora?
Tri Goro       : Halah, wasis nak kon gawe ukoro...padune yo pengen udud lambemu kecut!
Mas Agung  : Hahaha....!!!
Tri Goro       : Yo ws kene, tak ewangi ngobong rokok mben ndang ntek...!!!
Mas Agung  : Oalaaahh....jebule yo podho PRO ne karo MUI!!!
Tri Goro       : Hahahaha...!!!

1 komentar:

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa