Wong Jawa Ngaturaken Sugeng Warsa Enggal 2013
Pamuji Rahayu dumateng para sederek sepuh kalian anom ingkang dahat kinurmatan, pandhemen situs http://www.instisari-wongjawa.blogspot.com, keparenga kawulo admin Wong Jawa ngaturaken, Sugeng Warsa Enggal 2013

Mugi tansah binerkahan Gusti, mugi berkah dalem Gusti tansah lumeber dumateng panjenengan sedoyo.Amiin, nuwun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa