Wong Wong Kang Atine Suci

" Sunaring srengenge kang madhangi salumahing bumi sakurebing langit iku, sayektine mung siji, lan kang biso nulak cahyane mung barang - barang kang bening wae, koyoto banyu, koco lan sapanunggale.Mengkono ugo lekasing cahyaning Illahi, waroto lan adil, sarto madhangi sakabehing manungso. Nanging kang biso nompo iku mau kanti trawoco, wong - wong kang atine suci wae ".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa