Araning Kembang, Sebutan Atau Penamaan Bunga Dalam Bahasa Jawa- Kembang Aren = Dangu
- Kembang Blutru = Montro
- Kembang Blimbing = Maya
- Kembang Cubung =Torong
- Kembang Cengkeh = Polong
- Kembang Duren = Dlongop
- Kembang Dhadhap = Celung
- Kembang Garut = Gremeng
- Kembang Gori = Angkup
- Kembang Ganyong = Puspanyidra
- Kembang Gembili = Seneng
- Kembang Gedhang = Ontong/Tuntut
- Kembang Jambe = Mayang
- Kembang Jati = Janggleng
- Kembang Jagung = Jeprak/Sinuwun
- Kembang Jambu = Karuk
- Kembang Jengkol = Kecuwis
- Kembang Jarak = Juwis
- Kembang Kopi = Blanggreng
- Kembang Kacang = Besengut
- Kembang Kara = Kepek
- Kembang Kencur = Sedhet
- Kembang Kanthil = Gadhing
- Kembang Kelor = Limaran
- Kembang Kapas = Kadi
- Kembang Kecipir = Cethethet
- Kembang Kimpul = Pancal
- Kembang Kluwih = Ontel
- Kembang Krokot = Naknik
- Kembang Krambil = Manggar
- Kembang Lombik = Menik
- Kembang Lamthoro = Jedhidhing
- Kembang Mlinjo = Kroto
- Kembang Nipah = Dongong
- Kembang Nangka = Babal
- Kembang Pete = Pedul
- Kembang Pandhan = Pundhak
- Kembang Pace = Nyreweteh
- Kembang Pring = Krosak
- Kembang Pohung = Ingklik
- Kembang Randhu = Karuk
- Kembang Salak = Ketheker
- Kembang Kembang Suruh = Drenges
- Kembang Telo = Ingklik
- Kembang Talas = Pancal
- Kembang Tebu = Gleges
- Kembang Timun = Montro
- Kembang Widara Putih = Rejeso
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa