Araning Woh, Sebutan Atau Penamaan Buah Dalam Bahasa Jawa- Woh Aren = Kolang Kaling
- Woh Bengkoang = Besusu
- Woh Cengkeh = Polong
- Woh Gembili = Katak
- Woh Gebang = Krandhinh
- Woh Kesambi = Kecacil
- Woh Kanthil = Gandhek
- Woh Kluwek = Pocung
- Woh Kelor = Klenthang
- Woh Pandhan Eri = Padhaga
- Woh So = Mlinjo
- Woh Turi = Klenthang
- Woh Tal = Siwalan
- Woh Uwi = Katak
- Woh Widara Putih = Anyang
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa