Karahayon Sarto Karaharjaning Jagad
     Wong kang biso, nanging pancen ora gelem, iku ora pantes yen diapuro.Kosokbaline, wong kang pancen ora biso, nanging isih nduweni roso rumongso, iku keno diapuro.Jer isih keno didandani.Yen kabeh manungso koyok ngono kabeh kahanane, ora bakal gampang lan gumampang nyalahake liyan.

     Menowo iku biso kelakon, iku sawijining pratondho, yen roso sih sejati tetep ngemudheni alam pasrawungan lair lan batin.Jagad isih keno diarep - arep biso nemoni karahayon sarto karaharjan.
   

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa