Ngelmu Lan Katresnan Marang Pangeran
     Ngelmu lan katresnan marang Pangeran iku, wusanane bakal nyawiji lan ugo bakal podho kedadeyane.Ngelmu lan katresnan kang sejati, ugo ora bedo, sekarone iku nunggal tujuwan kang bakal tekan ing pangayunaning Pangeran.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa