Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Lagu Perjuangan

Mas Agung : Lek Gor...?
Tri Goro     : pow, Lek...!!
Mas Agung : aku nde betehek'an meneh ki.
Tri Goro     : yoh kono, opo cepet!
Mas Agung : lagu perjuangan opo sing paling menyedihkan, hayo?
Tri Goro     : Ehhmm.....Gugur Bunga...!!
Mas Agung : Salah...
Tri Goro     : Padamu Negeri...
Mas Agung : dudu....
Tri Goro     : angger sing mbethek'i kowe ogg mesthi aku akeh salahe...
Mas Agung : ra iso?
Tri Goro     : ws opo kono, ndang...!!!
Mas Agung : jawabane sing bener Hallo - Hallo Bandung...
Tri Goro     : kuwi ki lagu Mars perjuangan, penuh semangat yow...
Mas Agung : yo ncene ogg,...
Tri Goro     : lho, kok iso?
Mas Agung : sebabe liyane ora do kobongan, dhewekne kobongan dewe...mulane sedih
Tri Goro     : maksude?
Mas Agung : " Sekarang telah menjadi lautan api..."
Tri Goro     : O....
Mas Agung : Ngono...sedi pora?
Tri Goro     : preettt, ora....
Mas Agung :ggrrrhhh...???!!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa