Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Nyamuk Wedi Aids

Mas Agung lagi jagongan karo Tri Goro, mergo ora ndwe bahan kanggo mbethek'i Tri Goro meneh, wusanane ngomong ngalor - ngidul ora karuan.

Mas Agung : Nduwe penyakit aids iku yo ono penak'e jebule, Lek...
Tri Goro     : Nggathek mono...
Mas Agung : Lho dikandhani malah rak percoyo...
Tri Goro     : Logikane koh ndi?
Mas Agung : Aku yo jare kancaku ogg...
Tri Goro     : rek iso ki piye?
Mas Agung : Angger mbengi jare ora perlu ndadak tuku obat nyamuk barang, mergone nyamuk keweden nek mengko melu - melu ketularan...
Tri Goro     : O ngono....?
Mas Agung : Iyo...
Tri Goro     :Yo ws kono, ndang kowe njaluk ditulari kancamu...!!
Mas Agung :...???!!!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa