Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Pegawai Negeri Sipil

Mas Agung : PNS iku ambakno wis pensiun jare yo isih tetep dadi PNS hare, Lek Gon...
Gogon Joss : Ah mosok to?
Mas Agung : iyo...
Gogon Joss : Lha kok iso ki piye?
Mas Agung : Jarene iki yo jarene lho....mbok menowo PNS iku tegese Pikantuk'ipun Namung Sekedhik, dene isih nduwe NIP, mungkin maksude Narimo Ing Pandum...
Gogon Joss : O.....
Mas Agung : bunder...?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa