Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Werno Pink

Mas Agung : Lek Gon,...jare kowe seneng klambi werno pink, lha kok malah tuku klambi sing werno biru, piye arah - arahane ma?
Gogon Joss : Maksudku ki pink iku dudu warnane....
Mas Agung : tuku klambi thek ora warnane, trus apane ma?
Gogon Joss : ning, pink cicilane.Nek werno pink cicilane ping telu, nek werno biru cicilane ping pink 5, hehe...
Mas Agung : Lahhh....
Gogon Joss : Lho, lha emange gene....?
Mas Agung : rak popo, lah hem.....
Gogon Joss : Hahahahaha.....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa