Sugeng Riyadi 1 Syawal 1433 Hijriyah

     


Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Minal Aidzin Wal Faidzin

     Pamuji Rahayu dumateng para sederek sepuh kalian anom ingkang dahat kinurmatan, pandhemen situs http://www.instisari-wongjawa.blogspot.com, keparenga kawulo admin Wong Jawa ngaturaken, Sugeng Riyadi setunggal Syawal 1433H. 


     Mbok bilih wonten atur wicoro lan toto kromo anggen kawulo “sesrawungan” kalian panjenengan, ingkang  kawulo serat wonten dunia maya punika, ingkang dadosaken kirangrenaning penggalih, nyuwun agunging samudra sih pangaksami lair utaminipun batin mugya linebur ing dinten rioyo punika.

     Sumangga, Ing dinten Riyadi punika, kita sami hanyenyuwun dhumateng Gusti Allah, mugi-mugi kaparingan ridhlo kawangsulaken dhumateng kawontenan ingkang fitri suci kanti kersa paring lan nampi pangapunten saking sesami kalayan tulus lan ikhlas.

Amiin Ya Rabbi al 'Alamiin, sugeng riyadi 1 syawal 1433 hijriyah!Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa