Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Basa Chinane PitTri Goro : Lek,..Jare kowe iso boso cino?
Mas Agung : iyo, sithik - sithik...gene?
Tri Goro : Tak bedhek'i njal!
Mas Agung : Okey...


Tri Goro : Sadhel sepeda, opo njal basa chinane?
Mas Agung : Opo yo...rodo lali aku
Tri Goro : Eling eling sik!
Mas Agung : Hemm...karone lah po to ndadak takon boso chino barang ki?
Tri Goro : Biasa melanjutkan episode selanjutnya, Bedhek'an kita, hehe....!!!
Mas Agung : Lah...nk kuwi aku yo reti no...
Tri Goro : Opo ws...?
Mas Agung : Ling Huan Pit, haha....!!!
Tri Goro : Hahaha, asemmiii...!!!
Mas Agung : Rumangsamu ra iso....hahaha!!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa