Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Dhuwit Satus EwunanMari lungo soko paran, Tri Goro mampir ning warunge Mas Agung.Durung nganti kober nyelehke bokonge, ws dibethek'i meneh koyok wingi meneh,...Mas Agung : Lek, dawane 15 cm, abang, ono sirahe...
Tri Goro : Terus?
Mas Agung : Biasane ki disenengi wong wedok....
Tri Goro : We alah...acak saru ki?
Mas Agung : Mbok ojo ngeres ngono to, ah hemm...
Tri Goro : Ahhh, saru kuwi
Mas Agung : Pikiranmu kuwi sing ngeres
Tri Goro : Lha wis opo?
Mas Agung : Ra reti ?
Tri Goro : Opo yo..
Mas Agung : nyerah?
Tri Goro : Angil men to ndhe...
Mas Agung : piye?
Tri Goro : Nyerah wis aku
Mas Agung : Jane, nk iso njawab meh tak wenei duwit iki kowe kok,Lek!
Mas Agung ngetokke dhuwit satus ewunan sak lembar
Tri Goro : Eee, tenane... sik.. sik ( karo ngukur sirahe sing ora gatel )
Mas Agung : Iso pora?
Rodo suwe olehe Tri Goro mikir, manggaho durung ketemu jawabane sing rodo bener 
Tri Goro : Thek durung ketemu yo?
Mas Agung : Berarti yo ra sido tak wenehke kowe,Lek...
Tri Goro : Ngelu malah sirahku
Mas Agung : Haha....
Tri Goro : Ah, mboh lahhh..
Mas Agung : Thit, nyerah ?
Tri Goro : Tak lilakno satus ewune
Mas Agung : Jawabane sing bener, yo Dhuwit Satus Ewunan iki...
Tri Goro : Lho malah...asemii
Mas Agung : Huahaha....Yo wis, aku ra sido nyaur utang kowe, tk nggo kulak'an sesok meneh sik,wkkk...!!!
Tri Goro : Oooo.... Sempril tenan!!!?/*&%^$$Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa