Cerita Lucu Dalam Bahasa Jawa : Watu Tibo Ning LautSaben dino mesthi ono ra ketang siji loro ukoro kanggo bethek'an.Nanging ngepasi dino iki mau, mboh gene ora koyo padhatan biasane, koyone Mas Agung kenthek'an ide.Mas Agung : Njal genti kowe sing mbethek'i, Lek!tak karo ngetes kemampuanku,hehe..
Tri Goro     : Gayamu,...!!!
Mas Agung : Yo sekali kali barang to yo, gentenan...
Tri Goro     : Iki rungokno...watu putih yen diuncaklke ning laut merah bakal dadi opo?
Mas  Agung : aku wani botohan 100 %, ra bakal dadi opo2...
Tri Goro      : Wah gk joss brati,
Mas Agung : tetep wujud arupo watu, ra mungkin malih rupo
Tri Goro     : wis, thit ra iso?
Mas Agung : dadi opo wis njal?
Tri Goro     : Dadi teles watune to yo, piye masuk akal pora?
Mas Agung : Bocah SD wae ngerti nek watu diuncalke ning laut mesthi dadi teles,  mboh iku laute laut merah, laut putih, laut hitam...!!!
Tri Goro     : Lho piye to, jenengane ae bethek'an hare, Lek
Mas Agung : ah barang, wis...wis..LAUT aku
Tri Goro     : Hahaha.....!!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa